מצודות על זכריה ח יב

<< מצודות על זכריה • פרק ח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"והנחלתי" - ר"ל לא במקרה באו הטובות האלה אבל אני הנחלתי את כל אלה וכאשר ייעדו הנביאים כמ"ש העוד הזרע וגו' מן היום הזה אברך (חגי ב) ומוסב למעלה לומר כמו שנתקיים הדיבור הזה כן יתקיימו דברי

"פריה" - הראויה לתת

"את יבולה" - התבואה הראויה לפי מיטב השדה

"כי זרע השלום" - ר"ל כי הצלחת הזרע מביא השלום כי בהעדר התבואה עין בריה צרה בחברתה והוא סבה אל השנאה והמריבה ולא כן כשהברכה מצויה

מצודת ציון

"יבולה" - תבואתה כמו ארץ נתנה יבולה (תהלים ס"ז)

"טלם" - מלשון טל