מצודות על הושע ט יז

<< מצודות על הושע • פרק ט
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"נודדים וגו'" - נדים ונעים בגולה בין הבבליים ובין הכשדיים

"ימאסם" - ה' ימאס בם