מצודות על דניאל ו כה

<< מצודות על דניאל • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 


מצודת דוד

"והיתיו" - והביאו את האנשים האלה אשר הלשינו מלשינות על דנייאל והושלכו אל בור האריות המה ובניהם ונשותיהם

"ולא מטו" - לא הגיעו לתחתיות הבור עד אשר משלו בהם האריות עודם באויר ואכלו אותם ואף עצמותם כתתו דק דק