מצודות על דברי הימים ב לא ג

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק לא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • 


מצודת דוד

"ומנת המלך" - ותשורות המלך מן רכושו היה על דמי העולות וחוזר ומפרש לעולת הבקר וגו'

מצודת ציון

"ומנת" - ענין תשורה כמו ומשלוח מנות (אסתר ט)

"מן רכושו" - מן נכסיו