מצודות על דברי הימים ב כח יב

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כח >>
ב • ג • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • 


מצודת דוד

"על הבאים" - לעורר לבבם לעזוב השבוים