מצודות על דברי הימים ב כא כ

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כא
ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"וילך" - הלך מן העולם בלא חמדה כי כל ימי חייו לא היה לו קורת רוח למלאות חמדתו כי היה מעונה ומדוכא