מצודות על דברי הימים ב כא ז

| מצודות על דברי הימים בפרק כ"א • פסוק ז' | >>
ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יח • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ולא אבה ה' להשחית" - אף שהיו ראוים להשחתה

"ניר" - כמו נר ור"ל מלוכה כי המלך משפיע ומאיר כנר 

מצודת ציון

"ולא אבה" - ולא רצה