מצודות על דברי הימים ב יד י


מצודת דוד

"אין עמך לעזר" - אין הפרש עמך לעזור בין לעם רב בין למי שאין בו כח כלל

"ובשמך" - בבטחון שמך

"אל יעצר עמך" - אל יעצור אדם כח למולך לעכב הכח בידו להתגבר

מצודת ציון

"נשענו" - ענין תמיכה

"ההמון" - רבוי עם

"אנוש" - הוא שם משמות האדם המורה על חולשתו והוא מלשון אנוש לשברך (ירמיהו ל)