מצודות על דברי הימים ב יג ה

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק יג
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"הלא לכם לדעת" - ר"ל הלא כולכם יודעים

"ברית מלח" - בכריתת ברית המתקיים כמלח הזה המתקיים ואינו מסריח