מצודות על דברי הימים ב יא י

מצודות על דברי הימים ב • פרק יא >>
א • ג • ה • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כב • כג • 


מצודת דוד

"אשר ביהודה ובנימין" - מהם היו בנחלת יהודה ומהם בבנימין

"ערי מצורות" - להיות ערי מבצר