מצודות על דברי הימים ב ט כט

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק ט >>
א • ב • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"הראשונים" - בראשית ימיו ובאחרית ימיו

"על דברי נתן" - על הספר אשר כתב נתן הנביא ובספר נבואת אחיה ובספר חזות יעדו החוזה בספור הנבואה שנבא על ירבעם (וכל הספרים האלה אינם נמצאים אצלנו)

מצודת ציון

"ובחזות" - ענין מראות נבואה ור"ל בספר נבואות

"יעדו" - הוא עדו החוזה