מצודות על דברי הימים ב טו ח

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק טו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"והנבואה" - וכששמעו את הנבואה של עודד הנביא כי גם הוא התנבא כדברים האלה ועם שלא נזכר במקרא

"השקוצים" - העבודת כוכבים המאוסים כשקצים

"ויחדש" - תקנו ובנהו מחדש