מצודות על דברי הימים א כ ו

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • 


מצודת דוד

"איש מדה" - בעל מדה גדולה וכן אנשי מדות (במדבר י"ג)

"שש ושש" - לכל אחד היו שש ולשלא נחשוב שבשתי ידיו וכן בשתי רגליו היו שש ג' לכל אחת לזה אמר עשרים וארבע

מצודת ציון

"להרפא" - להענקה