מצודות על דברי הימים א יא יג

<< מצודות על דברי הימים א • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • לט • מב • 


 

מצודת דוד

"מלאה שעורים" - ובשמואל ב' נאמר עדשים כי באמת לא זו היא המלחמה כי שם נאמר ששמה הצילה  

מצודת ציון

"בפס דמים" - שם מקום

"חלקת השדה" - אחוזת השדה