מצודות על דברי הימים א ז כ

מצודות על דברי הימים א • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כח • כט • לד • לה • לח • לט • מ • 


מצודת דוד

"וברד בנו וגו'" - מוסב על אפרים שכולם היו בניו ולא בניו ממש כ"א בני בנים לבד משותלח היה בנו ממש