מצודות על איוב לה טו

<< | מצודות על איובפרק ל"ה • פסוק ט"ו | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ועתה" - ואף כי הוא משגיח אבל עתה כאשר ירבו רשעים ואין מי יאמר איה אלוה עושי וגו' לזה הסיר פניו והסתירו ועשה עצמו כאלו לא ידע ולא ישגיח באנשי הדור ההוא בעבור כי נתרבה מאד הרשע באין מכלים ואף הצדיק לא יקבל החסד על כי לא מיחה 

מצודת ציון

"פקד" - חסר כמו ויפקד מקום דוד (שמואל א כ)

"אפו" - פניו כמו בזעת אפיך (בראשית ג)

"בפש" - ענין רבוי כמו פשה תפשה (ויקרא יג)