מצודות על איוב כ יח

<< מצודות על איוב • פרק כ >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 


מצודת דוד

"משיב יגע" - בע"כ יהיה משיב יגיעו של חבירו מה שגזל ממנו ולא יבלע אותה להחזיקה לעצמו

"כחיל תמורתו" - כשיעור העושר כן יהיה תמורתו ר"ל כן יהיה שעור העוני

"ולא יעלוס" - לא ישמח עוד כי לא יחזור לקדמותו

מצודת ציון

"תמורתו" - מלשון תמורה וחלוף

"יעלוס" - ישמח וכן יעלוץ ויעלוז כי זסשר"ץ מתחלף