מצודות על איוב כ י

<< מצודות על איוב • פרק כ >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 


מצודת דוד

"בניו ירצו דלים" - בע"כ ירצו ויפייסו את הדלים על הגזל אשר גזל מהם אביהם

"וידיו" - או בחייו יותש כחו ובע"כ ידיו עצמן תשבנה הגזלה אשר גזל בכח זרועו

מצודת ציון

"ירצו" - מלשון רצוי וכן ובמה יתרצה (שמואל א כט)

"אונו" - הגזל אשר בכח וכן כלחם אונים (הושע ט)