מצודות על איוב טז כ

<< מצודות על איוב • פרק טז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"מליצי רעי" - אתם רעי המדברים עמדי בדבר מליצת הויכוח הלא אל אלוה תדמע עיני והלא לפניו גלוים יושר דרכי

מצודת ציון

"מליצי" - המדבר במיטב הדבור בדבר הויכוח יקרא מליץ

"דלפה" - ענין טפטוף כמו דלף טורד (משלי כז) כי דמעת הבכי יורדת טפה טפה