מצודות על איוב ו ל


מצודת דוד

"היש" - וכי יש בלשוני עולה ר"ל וכי שמעתם ממני מאז דברי עולה

"אם חכי" - וכי חכי לא יבין מה הם דברי הוות וכאומר הלא ידעתם אותי מאז שאינני מדבר עולה בזדון הלב ולא בעבור הסכלות ולזה שמעו אמרי

מצודת ציון

"הוות" - דברי רשע ושבר