מצודות על איוב ה יח

<< | מצודות על איובפרק ה' • פסוק י"ח | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כי הוא יכאיב" - ביסורין הוא מכאיב ובהם עצמן עושה תחבושת ורפואה כי בהם ממורק העון ותלך לה

"וידיו" - הידים אשר ימחץ בהם הם עצמם מרפאים בזה את המחץ מחלי העון וכפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"ויחבש" - מלשון תחבושת ורפואה כמו לחבוש לנשברי לב (ישעיהו סא)

"ימחץ" - ענין הכאה כמו מחץ ראש (תהלים קי)