מצודות על איוב ד טו


מצודת דוד

"ורוח וגו'" - המלאך הדובר חלף ועבר לפני

"תסמר" - קבוצת שערת בשרי תעמוד ותתקשה כמסמר כדרך המתפחד ונבעת

מצודת ציון

"ורוח" - ר"ל המלאך

"יחלוף" - יעבור כמו חלף הלך לו (שיר השירים ב)

"תסמר" - מלשון מסמר ויתד ור"ל נתקשה כמסמר וכן סמר מפחדך בשרי (תהלים קיט)