מפרשי רש"י על שמות ל כג


שמות ל:כג


פסוק

(כג) וְאַתָּה קַח לְךָ בְּשָׂמִים רֹאשׁ מָר דְּרוֹר חֲמֵשׁ מֵאוֹת וְקִנְּמָן בֶּשֶׂם מַחֲצִיתוֹ חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם וּקְנֵה בֹשֶׂם חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם.

רש"י

מפרשי רש"י

מזרחי (רא"ם) (כל הפרק)

לכך הוצרך לומר וקנמן בשם מן הטוב - פירוש בושם קנמון הטוב, מפני שבזולת זה יהיה המובן ממנו שיש קנמן שאינו של בושם, ואין הדבר כן. אבל גבי "וקנה בושם", שיש קנה שאינו של בושם, פירש אותו כמשמעו 'קנה של בושם: