מפרשי רש"י על שמות ל לו


<< | מפרשי רש"י על שמותפרק ל' • פסוק ל"ו |
א • ד • ט • יב • יג • יד • טז • יט • כ • כג • כט • לא • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(לו) וְשָׁחַקְתָּ מִמֶּנָּה הָדֵק וְנָתַתָּה מִמֶּנָּה לִפְנֵי הָעֵדֻת בְּאֹהֶל מוֹעֵד אֲשֶׁר אִוָּעֵד לְךָ שָׁמָּה קֹדֶשׁ קָדָשִׁים תִּהְיֶה לָכֶם.

רש"י

"ונתתה ממנה וגו'" - היא קטרת שבכל יום ויום שעל מזבח הפנימי שהוא באהל מועד

"אשר אועד לך שמה" - כל מועדי דבור שאקבע לך אני קובעם לאותו מקום


רש"י מנוקד ומעוצב

וְנָתַתָּה מִמֶּנָּה וְגוֹמֵר – הִיא קְטֹרֶת שֶׁבְּכָל יוֹם וְיוֹם שֶׁעַל מִזְבֵּחַ הַפְּנִימִי, שֶׁהוּא בְּאֹהֶל מוֹעֵד.
אֲשֶׁר אִוָּעֵד לְךָ שָׁמָּה – כָּל מוֹעֲדֵי דִּבּוּר שֶׁאֶקְבַּע לְךָ, אֲנִי קוֹבְעָם לְאוֹתוֹ מָקוֹם.

מפרשי רש"י

[כט] היא קטרת שבכל יום כו'. אבל אין לפרש "ונתת" כמשמעו, שיהיה נותן לשם בלי הקטרה, דהרי 'קטרת' נקרא על שם הקטרה שיהיה מקטיר אותה (רש"י פסוק א), ולמה להניח שם בלי הקטרה:

[ל] כל מועדי דבור וכו'. פירוש, אל יקשה לך כפל לשון "באהל מועד אשר אוועד לך שמה", דאחר שכתב "באהל מועד" ידענו שנקרא כך בשביל שיהיה מועדי הדבור לשם, ולמה צריך למכתב "אשר אוועד לך שמה", אלא פירושו 'כל מועדי דבור וכו, ובא לומר שמיום שהוקם המשכן לא דיבר עמו רק מאהל מועד, ולא ממקום אחר: