מפרשי רש"י על דברים כד ח


מפרשי רש"י על דברים • פרק כד
א • ג • ד • ה • ו • ח • יט • כא • 


פסוק

(ח) הִשָּׁמֶר בְּנֶגַע הַצָּרַעַת לִשְׁמֹר מְאֹד וְלַעֲשׂוֹת כְּכֹל אֲשֶׁר יוֹרוּ אֶתְכֶם הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִם תִּשְׁמְרוּ לַעֲשׂוֹת.

רש"י

"השמר בנגע הצרעת" - שלא תתלוש סימני טומאה ולא תקוץ את הבהרת

"ככל אשר יורו אתכם" - אם להסגיר אם להחליט אם לטהר


מפרשי רש"י

[ח] לא תחבול שלא בשעת הלוואה. דלשון 'חבלה' משמע שהמלוה עושה זה, לאפוקי בשעת הלואה, דלא שייך חבלה, שהוא נותן לו ברצונו, ומה שהוא נותן לו - מלוה עליו. דכמו שהוא יכול למכור אליו מה שירצה, כך יכול למשכן לו מה שירצה. אלא שלא בשעת הלואה איירי, והוא חובל אותו על כרחו בבית דין, בזה כתיב "לא תחבול בגד אלמנה":