מפרשי רש"י על בראשית ט כו


מפרשי רש"י על בראשית • פרק ט >>
ב • ג • ד • ה • ז • ט • י • יא • יב • יד • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • 


פסוק

(כו) וַיֹּאמֶר בָּרוּךְ יְהֹוָה אֱלֹהֵי שֵׁם וִיהִי כְנַעַן עֶבֶד לָמוֹ.

רש"י

"ברוך ה' אלהי שם" - שעתיד לשמור הבטחתו לזרעו לתת להם את ארץ כנען

"ויהי" - להם כנען למס עובד


מפרשי רש"י

[יט] שעתיד לשמור הבטחתו. דאם לא כן, מאי שייך "ברוך" במקום הזה, אלא שראה שהקב"ה יקיים הבטחתו לבניו ואמר "ברוך ה' אלהי שם":