מפרשי רש"י על במדבר ג כא


| מפרשי רש"י על במדברפרק ג' • פסוק כ"א |
א • ו • ט • טו • טז • כא • כה • כו • לא • לח • לט • מה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(כא) לְגֵרְשׁוֹן מִשְׁפַּחַת הַלִּבְנִי וּמִשְׁפַּחַת הַשִּׁמְעִי אֵלֶּה הֵם מִשְׁפְּחֹת הַגֵּרְשֻׁנִּי.

רש"י

"לגרשון משפחת הלבני" - כלומר לגרשון היו הפקודים משפחת הלבני ומשפחת השמעי פקודיהם כך וכך


רש"י מנוקד ומעוצב

לְגֵרְשׁוֹן מִשְׁפַּחַת הַלִּבְנִי – כְּלוֹמַר, "לְגֵרְשׁוֹן" הָיוּ הַפְּקוּדִים "מִשְׁפַּחַת הַלִּבְנִי וּמִשְׁפַּחַת הַשִּׁמְעִי", פְּקוּדֵיהֶם כָּךְ וָכָךְ.

מפרשי רש"י

[ט] כלומר לגרשון היו הפקודים משפחת הלבני ומשפחת השמעי כך וכך. פירוש, שאין הכתוב בא לומר המשפחות של גרשון מי ומי הם, דזה כבר כתיב (פסוק יח) "בני גרשון למשפחותם לבני ושמעי", אלא פירוש הכתוב שמשפחת הלבני והשמעי פקודיהם כך וכך, ומנין המשפחות אתא לאשמועינן (כ"ה ברא"ם). והא דלא קאמר 'משפחת הלבני ושמעי כך', ולמה כתב "לגרשון וגו'", ללמוד שאין צריך למנות כל משפחה ומשפחה בלבד, לכך קאמר "לגרשון משפחת השמעי והלבני" ביחד, דאין למנות רק השבט. והא דכתיב המשפחה, היינו כדלעיל (פ"א אות ג) שעל ידי המשפחות היה נודע אם מגרשון או מקהת הוא, שאם הוא מוחזק ממשפחה שהיא ידוע שהיא מגרשון - נמנה מגרשון, וכן באחרים: