מפרשי רש"י על במדבר א טז


מפרשי רש"י על במדבר • פרק א >>
א • ב • ג • ד • טז • יז • יח • מט • נ • נא • 


פסוק

(טז) אֵלֶּה קריאי [קְרוּאֵי] הָעֵדָה נְשִׂיאֵי מַטּוֹת אֲבוֹתָם רָאשֵׁי אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל הֵם.

רש"י

"אלה קרואי העדה" - הנקראים לכל דבר חשיבות שבעדה


מפרשי רש"י

[ח] לכל דבר חשיבות שבעדה. שאין פירושו שהעדה קוראים אותם כדמשמע "קריאי העדה", שהם קרואים מן העדה, שאין דרך העדה לקרוא את הנשיא, אלא "קריאי העדה" שהיו קרואים ממשה ואהרן, ו"קריאי העדה" רצה לומר לדבר חשיבות שבעדה היו נקראים: