צילום שער דפוס ראשון, וינציה ה'תע"ו
זה ספר
מעשה חושב
על מלאכת המשכן

שחברתי אני הצעיר עמנואל חי בלא"א בן לאדוני אבי כ' אברהם ריקי נ"ע
בשנת ה יובל הזאת באה (ה' תס"ט) בין פסח לעצרת

[דברי המגיה]
והוגה בכל כחי ועוצם ידי יד כהה, אסקופה הנדרש"ת לרגלי החכמים שלמה זלמן מלבוב שנכנסתי בעובי הקור"א בהורי"ם, ובכרם חמד בחורי"ם, ובסדקים בדקתי עד מקום שידי מגעת, יגעתי ומצאתי חמן חיורי"ן עתי"ק גם גבר חיל לאורייתא, מהני מילי מעלייתא דברי חכמים וחידושים על כמה שִׁטוֹת מגמרא ותוספות ברייתות ותוספתות ומדרים, ועם מפרשי התורה הגדולים אשר בארץ המה הגבורים אשר מעולם אנשי השם עמהם מתווכח, קושר נימא אל נימא וקולע אל השערה ולא יחטיא, מעמיד דבר על בוריו וצור"ה על מכונה, ולפעמים גם על הרמב"ם והכ"מ מותיב ומפרק ומסיק שמעתתא אליבא דהלכתא למשיחא. כל אלה חברו אל עמק הצדי"ם מחשבת חוב"ר חבו"ר הנ"ל קצ"ר ואמר ויקם הדבר ע"פ שנים מבית ומחוץ סביב. מזה ומזה הם כתובים בחדש האביב:

ואלה מוסיף על הראשונים, שבאיזהו מקומות הנזכרים, כתבתי חדושים משלי דשנים ורעננים, והצבתי לך ציונים, פותחי"ם ע"ל שיט"י הסעיפי"ם, בסדר א"ב מכוונים, כאשר עין הקורא תחזינה נאמנים, ולאחרונה יסעו בסוף הספר על דגליהם חונים:

מהדורה בתרא
נוסח השער דפוס ראשון, ויניציאה שנת "ותחל כל עבדת משכן אהל מועד (ה'תע"ו) לפ"ק


קישורים חיצוניים עריכה

מעשה חושב, דפוס ויניציה, ה'תע"ו קובץ PDF באתר היברובוקס