מנחת שי על יונה ג ט

| מנחת שי על יונהפרק ג' • פסוק ט' |
ה • ט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


ישוב ונחם – על פי הקמחי והמסורת זהו בפתח.
"ונחם על הרעה" שבסמוך – בקמץ, וכן כתב ן' עזרא. ועיין מה שכתבתי ביואל ב':