מלבי"ם על תהלים קלג א

<< | מלבי"ם על תהליםפרק קל"ג • פסוק א' | >>
א • ב • ג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות"שיר המעלות", שיר זה הוסד על שני האחים הידועים, שהם יששכר וזבולון שהתחברו יחד עד שהיו כגוף ונפש, אשר האחד הולך מהלך השלמות לחברו, כמ"ש שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך שישכר עסק בתורה והשלים את הנפש, וזבולון עסק בפרקמטיא לשלמות הגוף והקנינים, ובצירוף שניהם יחד נשלם הטוב והנעימות, הטוב האמתי מעניני העוה"ב, והנעימות בחיים הזמנים, וז"ש הנה "מה טוב ומה נעים", וזה בא ע"י "שבת אחים גם יחד", שמלבד שבתם בשלום היו יחד כגוף אחד, עתה יבאר הדבר:  דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.