מלבי"ם על תהלים קיט קכט


"פלאות", בחלק העדות שבתורה נמצא "פלאות", היינו דברים מופלאים ומכוסים, שחוץ מן הספורים הגלוים שכולם אמתיים כפי פשוטם, יש בהם סודות וצפונות, כמו ענין הגן עדן והנהרות והנחש והנפילים ומלכים אשר מלכו בארץ אדום וכדומה, "על כן נצרתם נפשי", כי דבר המופלא והמכוסה צריך נצירה שהיא שמירה יתירה:

""

  • (דברים)


 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.