מלבי"ם על תהלים קז לג


(לג-לד) "ישם", אחר שדבר על חסדי ה' עם אנשים יחידים ידבר על השגחתו הנראית בכוללים, בין על מדינות שלמות בין על כתות אנשים. הנה נראה לפעמים שע"י רעת היושבים יחריב ארצות הישוב, ומקום שהיה שם "נהרות ישים" אותם "כמדבר", והמעינות שמשם היה "מוצאי מים" אל הנהרות "ישים לצמאון", ועי"כ יהפך "ארץ פרי למלחה", וכ"ז ע"י "רעת יושבי בה":


 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.