מלבי"ם על תהלים לח יט


"כי" אחר שבאר איכות משטמתם, באר סבת משטמתם, כי הנשטם מפני סבה ידוע יוכל להסיר המשטמה בהסיר הסבה, למשל הנשטם מרשע מפני שהוא רודף טוב, תחדל המשטמה אם יסתיר מעשהו שלא יראהו עושה טוב, והנשטם מצדיקים מפני שעושה רע, תחדל המשטמה אם ייטיב מעשהו, אבל פה הן אנכי "עוני אגיד", אני עצמי מפרסם עוני ומפרסם "שאדאג מחטאתי" ובכ"ז.


ביאור המילות

"עוני, מחטאתי". מוסיף שהוא דואג גם מן חטאת שוגג וכ"ש מן המזיד:

 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.