מלבי"ם על תהלים ז ז

<< | מלבי"ם על תהליםפרק ז' • פסוק ז' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות"קומה ה'", מצייר כאילו האויב הוא שבט אפו של ה' להעניש בו את דוד, ועל זה אמר "קומה ה' באפך" שאתה קוצף על עונותי.

"והנשא" עוד יותר "בעברות צוררי", כי יש הבדל בין אף ובין עברה, ששם עברה מציין שהקוצף עובר הגבול לקצוף יותר משיעור הראוי כפי החטא, רצה לומר שצוררי מגדילים הקצף יותר מן השיעור ומקטרגים ומשטינים להענישני יותר מן הראוי, והדלתות מקבילים, "קומה ה' באפך ועורה אלי משפט צוית". שתעיר את המשפט והפסק דין שצוית להענישני כפי מדת חטאי, שזה גדר האף, "והנשא בעברות צוררי":

ביאור המילות

"באפך, בעברות". מבואר אצלי ההבדל בין "אף". ובין "עברה". שאף הוא על החוטא, והמתעבר יעבור הגבול להעניש גם את הבלתי חוטא, או להעניש את החוטא יותר ממדת חטאו, (ע"ל ע"ח מ"ט ס"ב, פ"ה ד', צ"ט ט' י"א) וע"ז לעומת האף אמר ועורה אלי משפט צוית, היינו המשפט הראוי לעומת החטא כי ע"י העברה יתנשא יותר להעיר משפט אשר לא צוה, ר"ל יותר ממדת החטא:

 דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.