מלבי"ם על תהלים ב י

<< מלבי"ם על תהלים • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • "ועתה", רצה לומר אחר שה' הרשה אותי על זה וכל ממלכות הארץ נתן בידי, ורק אם אשאל אכריתם ויאבדו, אם כן למה תמרדו ותמתינו עד עת שתאבדו, טוב שתשכילו עתה.

"השכילו הוסרו" רצה לומר "השכילו", זאת מצד הערת השכל, וקבלו זאת מאהבה. או על כל פנים "הוסרו", מצד המוסר ויראת העונש העתיד לבא אליכם, ומצד זה.