מלבי"ם על שמות ז כט

מלבי"ם על שמות • פרק ז
כט • 


(כט) "ובכה". אח"כ יעלו לתוך גופם וגם בזה יתחילו בפרעה תחלה כנ"ל: