מלבי"ם על עזרא ז ה


(ה)" הכהן הראש", הכהן הראשון: