פתיחת התפריט הראשי


(יא) "כל כלים", שחוץ כלים שהוציא נ"נ התנדב גם כורש כלים והיה בין כולם חמשת אלפים וד' מאות: