מלבי"ם על נחמיה א י

<< מלבי"ם על נחמיה • פרק א >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • (י) "והם עבדיך", והגם שחזרו לא"י ברשות מלכי פרס, הלא ממצרים הוצאת אותם בכח גדול ובאותות ובמופתים וראוי שגם עתה כימי צאתנו מארץ מצרים תראנו נפלאות: