פתיחת התפריט הראשי

מלבי"ם על נחמיה א ו


(ו)" קשבת", תואר ע"מ עוררי [ראב"ע ורד"ק], "ועיניך פתוחות" שתשגיח תיכף למלאת הבקשה בהשגחתך, וכן דניאל [שם י"ח], "היום יומם ולילה", התפלה שאני מתפלל היום אני מתפלל יומם ולילה בתמידות, כמ"ש ואתאבלה ימים ואהי צם ומתפלל, "ואני" ר"ל ומתודה על אשר "אני ובית אבי חטאנו:"