מלבי"ם על ישעיהו סא יא

<< מלבי"ם על ישעיהו • פרק סא
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • "כי כארץ", מבאר שנית, כמו שיש הבדל בהוצאת הצמחים, שהארץ הבלתי זרועה תוציא צמחה הגדל בה מעצמה, "והגנה" הזרוע "זרועיה תצמיח", תצמיח את הזרע שזרעו בה, כן ה' אלהים "יצמיח צדקה ותהלה. כארץ תוציא צמחה" מעצמה "כן יצמיח ה'" צדקה, והוא הישע שלא יהיה ע"י זרע מעשינו רק יגדל מעצמו בחפץ ה' אשר יעשה מצד הצדקה העליונה שגדרה הוא המעשים שיעשה שלא מצד הזכות רק בחסד, "וכגנה זרועיה תצמיח כן יצמיח ה' תהלה נגד כל הגוים", כמו שזרע הגנה יתהלל בו הזורע כי זרע וקצר לפי יגיעתו, כן מזה הצד שמעיל צדקה יעטני נתהלל לעיני כל הגוים במעשינו הטובים:

ביאור המילות

"צדקה". שאצל ה' הוא אשר יעשה לפי החסד בכח הצדקה העליונה כנ"ל (נט יז):

 דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.