מלבי"ם על ירמיהו כה טז

תבנית:ניווט קטעים זמני


"ושתו והתגעשו", כי תהיה חרב גוי בגוי ואיש ברעהו:


ביאור המילות

"והתגעשו". רעש הגוף:

"והתהוללו". בלבול השכל, ומלת התגֹּעשו מורכב מן פֻּעַל והתפעל: