מלבי"ם על יחזקאל ב ג

<< מלבי"ם על יחזקאל • פרק ב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • "שולח אני אותך אל כל בני ישראל" ר"ל ישראל אין דרכם למרוד בה' אבל אם מרדו אינם קרובי תשובה וקשה להשיבם, והגוים דרכם למרוד בה' אבל הם קרובי תשובה ע"י הנביא ומעשה נינוה יוכיח, א"ל שהם י"ל שני חסרונות שהם בני ישראל ולא יקבלו דברי הנביא, ובמעשיהם הם "גויים המורדים", ולא מעתה "רק אבותם פשעו, והם מרדו" שהמרד גדול מן הפשע וזה נמשך "עד עצם היום הזה":

ביאור המילות

"מרדו פשעו", הפשע ימצא גם בפ"ע, והמרידה הוא רק העבד המורד במלכו, ואצל ה' המרידה היא מי שפורק לגמרי עול מלכות שמים, והוא גדול מן הפושע:

 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.