מלבי"ם על הושע ב ג


"אמרו", ר"ל אחר שיהיה מספר בני ישראל כחול הים וכו' א"כ אני מצוה אל הבנים ואל הבת "שתאמרו לאחיכם" (שרצו לקראו בשם לא עמי) שהם "עמי, ולאחותיכם" (שרצו לקראה בשם לא רוחמה) שהיא "רוחמה", אחרי שלעתיד יהיו עם ה' וה' ירחמם ובזה טען נגד ה' שרצה שישלח את אשתו ויקראו לבניו לא רוחמה ולא עמי, ומבקש שכן ה' יאמר להם עמי אתם, ע"ש העתיד:


ביאור המילות

"ולאחותיכם". היה ראוי "לאחיותיכם", כמו את אחי ואת "אחיותי" (יהושע ב' י"ג), או שיאמר "אחותכם" בלשון יחיד, אולם מצאנו פעל זה בריבוי אחד, ואחותיך סדום ובנותיה (יחזקאל ט"ז נ"ה), ועמ"ש בזה בס' התו"ה ויקרא (סי' שפ"ז) על וחמישיתיו:

 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.