פתיחת התפריט הראשי


(יט) " וידבר", אז דבר עם כל הילדים לבחנם, ולא נמצא מכולם כדניאל, ולכן נשארו עומדים בהיכלו: