פתיחת התפריט הראשי


(ו) "ויהי בהם," באשר לקח ילדים רבים היו ביניהם ארבעה "מבני יהודה", ר"ל מזרע היחוס מבית דוד, שיחוס המלוכה היה ליהודה גבר באחיו, [נגד מה שההמון נקרא בשם בני ישראל], וכבר התבאר בדברי חז"ל שדניאל היה מזרע ב"ד, וכמ"ש הרי"א באורך דלא כהרלב"ג: