מלבי"ם על דברים לא ל


(ל) "וידבר משה באזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תמם":


  [לא נמצא פירוש כאן בדפוס... - ויקיעורך]