מלבי"ם על בראשית מד כח

<< | מלבי"ם על בראשיתפרק מ"ד • פסוק כ"ח | >>
ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


(כח) "ויצא". וביציאת יוסף לא היה כ"כ סכנה מג' טעמים. א] "ויצא" האחד, שהוא היה הראשון שיצא ולא הורע מזלי עדיין. ב] "ויצא" מאתי, שלא יצא מעם פני, היינו למקום רחוק רק מאתי למקום קרוב. ג] "ואומר אך טרף טרף", שלא הייתי יכול לתלות בשום דבר רק בטריפת חיה רעה, כי סכנה אחרת לא היה בדרך הזה, ומ"מ "לא ראיתיו עד" "הנה":