מלבי"ם על בראשית מג ב

| מלבי"ם על בראשיתפרק מ"ג • פסוק ב' | >>
ב • ג • ח • ט • יא • יב • יג • יד • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


(ב)"שובו". אמר להם שאם לא יוכלו להביא תבואה הרבה הלא יצליח בידם להביא מעט כדי חיי נפש: